Επαγγελματικά Κτίρια

Ακολουθώντας  τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με ποιοτικές υπεροχές  δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν επαγγελματικοί χώροι όπως νηπιαγωγεία, ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικοί σταθμοί , σχολεία.

Λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα άλλα πλεονεκτήματα της ενεργειακής κατοικίας όπως  ταχύτητα, οικονομία κ.τ.λ. είναι μια πολύ καλή πρόταση.

Φόρμα επικοινωνίας