Τεχνικές Προδιαγραφές

Με ποιοτικά υλικά ενεργειακής γενιάς, επιτυγχάνεται σωστή οικολογική κατασκευή και θερμομόνωση. Είναι επιλεγμένα με γνώμονα τους μέγιστους συντελεστές μόνωσης και σχεδιασμένα να αποτρέπουν  την υγρασία και τη σκόνη.

Φόρμα επικοινωνίας