Διασυνδεδεμένα Φ/Σ Κατοικίας (>10 Kw)

Όλοι γνωρίζουνε πλέον για τα φωτοβολταϊκά  πάνελ που παράγουν ρεύμα με οικολογικό τρόπο με ασήμαντη έως μηδενική συντήρηση. Τα διασυνδεδεμένα συστήματα αποτελούν σήμερα μια από τις πλέον επικερδείς και εγγυημένες επενδυτικές προτάσεις καθώς παρέχουν τη δυνατότητα πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο της ΔΕΗ για 25 xρόνια.

Σε μια στέγη 85τμ μπορούν να τοποθετηθούν πάνελ φωτοβολταϊκών το ανώτερο 10kw. Η σύμβαση που θα υπογραφεί  μέσα  στο  2012 κλειδώνει στο 0,49€. Το  σύνολο  της  παραγόμενης ενέργειας  σε  25 χρόνια είναι 25 x 7.000€ = 175.000€ περίπου. Η δαπάνη που απαιτείται για τη μελέτη, τοποθέτηση και σύνδεση  10kw φωτοβολταϊκών είναι 30.000€ μαζί με το ΦΠΑ περίπου. Μεγάλο κίνητρο που δίνεται στα συνδεδεμένα συστήματα στέγης είναι ότι τα έσοδα από την παραγόμενη ενέργεια είναι αφορολόγητα. Είναι λοιπόν  προφανές  ότι  τα  δεδομένα της εποχής προσφέρουν σημαντικά κίνητρα και δημιουργούν μοναδικές οικονομικές  ευκαιρίες.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε οικόπεδα, αγροτεμάχια και υφιστάμενα κτίρια. Ανάλογα με το μέγεθος μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και την τοποθεσία εγκατάστασης προβλέπεται διαφορετική διαδικασία αδειοδότησης και όροι σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Φόρμα επικοινωνίας