Φωτοβολταικά Πάρκα

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ή αλλιώς φωτοβολταικά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την Ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλη κλίμακα.

Η επιτυχία ενός ηλιακού πάρκου βασίζεται σε πολλούς τομείς. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πραγματοποιήσουν ένα αποδοτικό και βελτιστοποιημένο φωτοβολταικό πάρκο απο τεχνική, οικονομική και αποδοτική πλευρά. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μια βέλτιστη λύση που θα συνδυάζει μικρές απώλειες, μέγιστη ισχύ και την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Η Ελλάδα απο το 2006, έχει μπει δυναμικά στο χώρο των ΑΠΕ, με την ηλιακή ενέργεια να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις αξιοπιστία μιας τέτοιας επένδυσης, έδωσαν αρκέτη ώθηση στην δημιουργία ολόενα και περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις δίνουν την δυνατότητα σε καινούριους επενδυτές, να προχωρήσουν στην υλοποίηση ένος Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απλοποιώντας κατά πολύ την διαδικασία αδειοδότησης και παράλληλα φανερώνουν την ανάγκη της Ελλάδας να συνεχίσει στην υλοποίηση τέτοιων έργων. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιταχύνεται επίσης και η διαδικασία αδειοδότησης για παλαιότερους επενδυτές, που είχαν καταθέσει αιτήσεις στη ΡΑΕ και δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αγρότες να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ιδιαίτερα ευνοικούς όρους.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για την αξιοποιήση της ηλιακής ακτινοβολίας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα κιόλας έργα που πραγματοποιήθηκαν, φάνηκε ξεκάθαρα η δυναμική αυτών των σταθμών. Σήμερα οι επενδύσεις στην ηλιακή ενέργεια είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές λόγω των κρατικών επιδοτήσεων αλλά και της απόδοσής τους τόσο για το κράτος όσο και για τους επενδυτές.

Φόρμα επικοινωνίας