Αυτόνομα

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν ενεργειακή ανεξαρτησία με παράλληλη φροντίδα για το περιβάλλον. Τα συστήματα αυτά δεν πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ αλλά τη διοχετεύουν αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του χώρου στον οποίο λειτουργούν (π.χ. απομονωμένες κατοικίες, κάλυψη αναγκών περιμετρικού φωτισμού, γεωτρήσεις κλπ.).

Η ανάγκη της αυτονομίας σε ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει σε διαφορετικές εκφάνσεις εδώ και πολλές δεκαετίες. Περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ, απομακρυσμένα κτίσματα ή μικρές εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν δικαιολογείται το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο ή κτίσματα τα οποία δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν λόγω νομικών κωλυμάτων είναι οι πιο συχνές εφαρμογές αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μέχρι πρόσφατα, ο πιο συνηθισμένος τρόπος κάλυψης τέτοιων αναγκών ήταν η ηλεκτρογεννήτρια πετρελαίου ή βενζίνης, που έχει όμως σημαντικά μειονεκτήματα για το χρήστη (θόρυβο, συντήρηση, κόστος καυσίμου, παραγωγή καυσαερίων). Η εξέλιξη της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, η σημαντική μείωση του κόστους της και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης έχουν βοηθήσει, τα τελευταία χρόνια, τους χρήστες αυτόνομης ενέργειας να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων απέναντι σε άλλες τεχνολογίες. Έτσι, και στη χώρα μας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη, κερδίζοντας σε αυτόνομες εγκαταστάσεις.

Ένα συνηθισμένο αυτόνομο σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια (solar panels) τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ρεύμα, από συσσωρευτές (μπαταρίες) που αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση ανεξαρτήτως της στιγμιαίας ηλιοφάνειας, από ένα ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος διαχειρίζεται τη φόρτιση των συσσωρευτών ώστε να μεγιστοποιείται η διαθέσιμη ενέργεια και από ένα αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασόμενο για χρήση από συμβατικές οικιακές συσκευές.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στους συσσωρευτές. Όταν υπάρχει ανάγκη για κατανάλωση ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. ψυγείο, φωτισμός, τηλεόραση), το σύστημα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια που υπάρχει αποθηκευμένη στους συσσωρευτές ανεξάρτητα από το αν είναι μέρα ή νύχτα.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συγκεντρώνουν πλήθος πλεονεκτημάτων:

– Λειτουργούν αθόρυβα
– Δεν παράγουν καυσαέρια ή άλλους ρύπους
– Δεν χρειάζονται επίβλεψη ή χειρισμό κατά τη λειτουργία τους
– Είναι εναρμονισμένα με το περιβάλλον
– Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση
– Προσφέρουν υψηλή και προβλέψιμη απόδοση
– Δεν απαιτείται αγορά, μεταφορά και αποθήκευση καυσίμου
– Έχουν εξαιρετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας (δεν απαιτείται αγορά καυσίμου)
– Το κόστος ενέργειας δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων

Φόρμα επικοινωνίας