Υπηρεσίες

Η plαn b constructions κινείται πάνω σε μερικούς άξονες που αποτελούν και τις αξίες μας…

 • Πρωτοποριακός σχεδιασμός από μηχανικούς και διακοσμητές της εταιρίας
 • Καθημερινή παρουσία υπεύθυνου εργοδηγού στο έργο
 • Άριστη κατασκευαστική ποιότητα
 • Έγκαιρη αποπεράτωση του έργου
 • Καινοτόμα προιόντα και συνεχής αναζήτηση νέων
 • Σεβασμό στο περιβάλλον και εξοικονόμιση ενέργειας
 • Λέμε όχι στα περιττά έξοδα του ιδιοκτήτη
 • Τεχνική υποστήριξη και μετά το πέρας των εργασιών
 • Σχεδιασμός έργου σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη
 • Σχεδιασμός έργου σύμφωνα με τον οικονομικό προυπολογισμό του ιδιοκτήτη
 • Απόλυτη ευθύνη για τον συντονισμό των συνεργείων μέχρι το πέρας των εργασιών
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία στο πρόγραμμα και την χρηματοδότηση του έργου στα δεδομένα του ιδιοκτήτη
 • Καθαριότητα

η κάθε εποχή δημιουργεί νέες ανάγκες αλλά και νέα προβλήματα…

Φόρμα επικοινωνίας