Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Το τεχνικό γραφείο plαn b constructions αναλαμβάνει τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο Ν.4178/2013, με βασική προϋπόθεση την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι και 28/07/2011.

Μέσω του νέου Νόμου, με την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου (εφάπαξ ή δόσεις), δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις νομιμοποιήσουν δια παντός ή τουλάχιστον να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Με αυτό τον τρόπο, το ακίνητο θα μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί και να μεταβιβαστεί.

Διαδικασία

 • Συλλογή σχεδίων από την αρμόδια Πολεοδομία (απαιτείται κατά περίπτωση)
 • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
 • Συλλογή και υποβολή αεροφωτογραφιών (απαιτείται κατά περίπτωση)
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Σύνταξη – υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος, κατόψεων και τομών
 • Έλεγχος δομικής τρωτότητας
 • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού που εισάγεται ως έννοια με τους Ν.4014/11 και Ν.4178/13 συνοδεύει κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων.

Οι μηχανικοί της plαn b constructions μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας

 • Στέλεχος της οικοδ. αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν.

Φόρμα επικοινωνίας