Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η plαn b constructions αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που είναι απαραίτητα για την πώληση και ενοικίαση ακινήτων, καθώς και για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον“.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί  την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου και αποτυπώνει την ενεργειακή του απόδοση. Στο ΠΕΑ το υπό επιθεώρηση κτίριο κατατάσσεται ενεργειακά, με Α+ την καλύτερη κατηγορία και τις υπόλοιπες διαβαθμίσεις Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μέχρι την κατηγορία Η που είναι η πλέον ενεργοβόρα κατηγορία κτιρίου.

Επιπλέον, στο ΠΕΑ γίνονται και συγκεκριμένες προτάσεις – σενάρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης του κτιρίου.

Από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται ακίνητα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τ.μ., ακίνητα με συγκεκριμένες χρήσεις (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης, βιομηχανία, βιοτεχνία) καθώς και οι περιπτώσεις ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης.

Το ΠΕΑ έχει ισχύ δέκα (10) χρόνων, στην περίπτωση όμως ριζικής ανακαίνισης απαιτείται νέο.

Διαδικασία

 • Προσκόμιση στο γραφείο μας ή κατά την αυτοψία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών – στοιχείων
 • Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού
 • Διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο και στους κοινόχρηστους χώρους που απαιτείται (π.χ. λεβητοστάσιο)
 • Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης ακινήτου βάσει μετρήσεων και αποτελεσμάτων αυτοψίας
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

Δικαιολογητικά – Στοιχεία

 • Στοιχεία ακινήτου – τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο) – κατανομή δαπανών θέρμανσης
 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο) και υπεύθυνου επικοινωνίας
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή αρ. πρωτ. και κωδ. ιδιοκτησίας από Δήλωση Κτηματολογίου
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη ακινήτου
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα ή σκαρίφημα
 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (για κτίρια μετά από 14/3/1983)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια μετά από 01/01/1980)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικό)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (προαιρετικό)
 • Αντίγραφο της αντίστοιχης αίτησης σε περίπτωση τακτοποίησης – ρύθμισης αυθαίρετου χώρου
 • Σε περίπτωση που δεν έχετε στη διάθεση σας κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά – στοιχεία (π.χ. κάτοψη ακινήτου, μελέτη θερμομόνωσης), το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει τόσο την διαδικασία παραλαβής τους από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο όσο και την αρχιτεκτονική αποτύπωση του υπό επιθεώρηση χώρου.

Φόρμα επικοινωνίας