Ανακαινίσεις

Η αξία ενός ακίνητου αναβαθμίζετε και πολλαπλασιάζεται με την ανακαίνιση του. Η επιλογή της εταιρίας ανακαινίσεων πρέπει να γίνεται προσεκτικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Βασικά κριτήρια επιλογής της είναι η ποιότητα της κατασκευής και φυσικά το κόστος της.

Βασικό κριτήριο, επίσης, στην επιλογή της εταιρίας ανακαινίσεων είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρίας.Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή είναι να έχετε στα χέρια σας ολοκληρωμένη προσφορά εργασιών με σχέδια και κατόψεις καθώς επίσης και αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων με όλες τις εργασίες κατασκευής.

Η plαn b constructions σας παρέχει:

– 10έτη εγγύηση όλων των εγκαταστάσεων και εργασιών εξασφαλίζοντας την ποιότητα της κατασκευής σας

– αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων με όλες τις εργασιές και φυσικά το συνολικό κόστος των εργασιών

Στην plαn b constructions έχετε την δυνατότητα μέσα από ολοκληρωμένα δείγματα ανακαινίσεων να διαπιστώσετε και να έχετε την πλήρη εικόνα για την εταιρία.

 

Η plαn b constructions αναλαμβάνει την ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Στις προτάσεις που εκπονούνται επιδιώκεται να επιτευχθεί η μέγιστη και αρτιότερη αξιοποίηση του κάθε χώρου μέσω της εφαρμογής κανόνων της εργονομίας, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες και τις προσωπικές επιθυμίες των χρηστών. Οι εργασίες διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένα συνεργεία υπό συνεχή επίβλεψη μηχανικών, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής. Ειδικά σε περιπτώσεις εταιριών, η plαn b constructions αναλαμβάνει τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας στο χώρο που διαμορφώνεται.

 

Ενεργειακή Ανακαίνιση

Η plαn b constructions, γνωρίζοντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και έχοντας ως εταιρία περιβαλλοντικές ευαισθησίες, προτείνει επεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου ή του κτηρίου σας. Αρχικά μέσα από ένα φάσμα πρακτικών επιλέγει αυτές που είναι καταλληλότερες για τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και στη συνέχεια κάποιες που καλύπτουν μέρος των απαιτήσεων αυτών από ανανεώσιμες πηγές. Κύριοι στόχοι της εταιρίας είναι να εξασφαλίσει τη συντομότερη δυνατή απόσβεση του κόστους της ενεργειακής ανακαίνισης και την ποιοτικότερη διαβίωση στους χώρους του κτηρίου.

 

Στάδια Ανακαίνισης

  1. Επίσκεψη και αποτύπωση του χώρου, όπου καταγράφονται οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι τεχνικές παράμετροι καθώς και οι πιθανές κατασκευαστικές αστοχίες
  2. Παρουσίαση της αρχικής ιδέας σε τρισδιάστατη απεικόνιση πάνω στα υπάρχοντα δεδομένα. Συμφωνία και ανάθεση εργασιών με ιδιωτικό συμφωνητικό
  3. Παρουσίαση των προτάσεων, μέσω σχεδίων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Καθορισμός όλων των παραμέτρων και του τελικού κόστους
  4. Υλοποίηση του έργου, με συνεχή επίβλεψη των εργασιών και της ορθής εφαρμογής της μελέτης από τους μηχανικούς και τα εξειδικευμένα συνεργεία της plαn b constructions

Φόρμα επικοινωνίας